Σε Συνέδριο για τις επιπτώσεις του  Brexit συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης στο Cardiff της Αγγλίας, ως μέλος της Διάσκεψης των Παραθαλάσσιων και Παρακτίων Περιφερειών της Ευρώπης – CPMR. 

Το Συνέδριο , που συνδιοργανώθηκε από την κυβέρνηση της Ουαλλίας και την  CPMR, είχε σκοπό να τεθούν προς συζήτηση από τις  Ευρωπαϊκές Περιφέρειες τα ζητήματα που προκύπτουν από το BREXIT σε ό,τι αφορά την πολιτική, τη συνεργασία των Περιφερειών, την εδαφική συνοχή αλλά και την αντιμετώπιση ζητημάτων που ακόμα και μετά το BRΕΧΙΤ,  θα συνεχίσουν να αποτελούν κοινές προκλήσεις για τις Ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικότερα, τέθηκαν ζητήματα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση, την ασφάλεια και επιτήρηση, θαλάσσια και ναυτιλιακά θέματα, χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων, δράσεων κ.α.

Για το σκοπό αυτό, και ενόψει της Λευκής Βίβλου του Ζ. Κ. Γιούνκερ “The Future of Europe”- “το Μέλλον της Ευρώπης”, η CPMR έχει οργανώσει ειδική ομάδα εργασίας  με στόχο την παρουσία στις εξελίξεις, την συμμετοχή στις επαφές με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και την προώθηση των αναγκών των Περιφερειών, που εκπροσωπεί στις μελλοντικές εξελίξεις.

Η Κρήτη, αν και σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο, διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις και από την άποψη της συνεργασίας της με Περιφέρειες της Βόρειας Ευρώπης, Παράκτιων Περιφερειών του Ατλαντικού ή της Βόρειας και Βαλτικής Θάλασσας, καθώς και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό οφείλεται στη συμμετοχή της σε προγράμματα με ποικίλα σχήματα εταίρων που προέρχονται και από αυτές τις περιοχές (πχ Interreg EU, Horizon 2020).  Ανάλογο ενδιαφέρον εκφράστηκε και από άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, που συμμετέχουν σε σχετικές πρωτοβουλίες της  CPMR. Την Περιφέρεια Κρήτης στο συνέδριο εκπροσώπησε η Ε. Χατζηγιάννη, Δ/ντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, μέλος της Ομάδας Εργασίας της CPMR για το Μέλλον της Ευρώπης.