Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου

Συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης του δήμου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:30 στην  αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται στον 1ο όροφο, δίπλα από την αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” με τα παρακάτω θέματα:

Παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου Κάτω Χωριού στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κάτω Χωριού για πραγματοποίηση δραστηριοτήτων καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018.

Παραχώρηση χρήσης αίθουσας αμφιθεάτρου του 1ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ιεράπετρας, προκειμένου να λειτουργήσουν τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους. 

Εξουσιοδότηση Μέλους να ασκεί την οικονομική διαχείριση

Έγκριση  ανάληψης δαπάνης διανομής βιβλίων στα σχολεία.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 3 κλιματιστικών μηχανημάτων στο δημοτικό σχολείο Κουτσουρά.

Εξέταση αίτησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κάτω Χωριού, για έγκριση  ηχομονωτικής κατασκευής σε αίθουσα διδασκαλίας.  

Έγκριση παράδοσης τριών εδρών από το 2ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας στο δημοτικό σχολείο Κάτω Χωριού.

Έγκριση προμήθειας λευκοπινάκων με μαρκαδόρο για τις ανάγκες του 1ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας.

Έγκριση προμήθειας δύο βιντεοπροβολέων για τις ανάγκες του 4ου δημοτικού σχολείου.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού συντήρησης καλοριφέρ των σχολείων.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων των σχολείων.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού συντήρησης πυροσβεστήρων των σχολείων.

Εξέταση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4483/2017, για τις βεβαιωμένες οφειλές λογαριασμών   ύδρευσης σχολείων.