Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την πολυπλοκότητα της εφαρμογής του άρθρου 68 (πρόσθετες ενισχύσεις) στην αιγοπροβατοτροφία, αναφέρει σε επιστολή του, που απέστειλε στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ηρακλείου και στην Περιφέρεια Κρήτης, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου (ΣΕΚΝΗ).
Όπως τονίζει ο ΣΕΚΝΗ, «με δεδομένο ότι η ντόπια κτηνοτροφία διέρχεται κρίση επιβίωσης και δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας πρόσθετων πόρων, μελετήστε τις δυνατότητες που υπάρχουν προκειμένου να εισρεύσουν στον κλάδο αυτές οι πρόσθετες ενισχύσεις».
Ειδικότερα η επιστολή αναφέρει τα εξής:
« Σε ότι αφορά την εφαρμογή του άρθρου 68 και συγκεκριμένα τις πρόσθετες ενισχύσεις στην αιγοπροβατοτροφία, προκύπτουν πολλά ερωτήματα λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος. 
1. Στο μέτρο 5 που αναφέρεται σε αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων σε παραγωγούς αιγοπρόβειου κρέατος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, στο κεφ. Α προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση αιγοπροβάτων κατ’ έτος ανά εκμετάλλευση. Σε αυτή την κατηγορία ως φαίνεται θα ενταχθούν όλες οι εκμεταλλεύσεις. 
2. Στο κεφ. Β όπου προβλέπεται πρόσθετη συμπληρωματική ενίσχυση στα αιγοπρόβατα που ανήκουν σε αυτόχθονες φυλές και είναι εγγεγραμμένες στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής, διατηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο είναι δυνατή η πιστοποίηση των φυλών αυτών από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες με δεδομένο πάντα ότι διατηρούνται οι ντόπιες φυλές. 
3. Στο κεφ. Γ προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση μετακινούμενων αιγοπροβάτων στις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης εφαρμογής του μέτρου και μετακινούν τα ζώα τους σύμφωνα με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ και τους όρους της παρ. 2 άρθρου 102 του καν. 73/2009. 
Με δεδομένο ότι η ντόπια κτηνοτροφία διέρχεται κρίση επιβίωσης και δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας πρόσθετων πόρων, μελετήστε τις δυνατότητες που υπάρχουν ιδίως στο κεφ. Β & Γ προκειμένου να εισρεύσουν στον κλάδο αυτές οι πρόσθετες ενισχύσεις. 
Η άδεια μετακίνησης ζώων αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσθετη ενίσχυση των μετακινούμενων αιγοπροβάτων και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η χορήγηση αυτής της άδειας προϋποθέτει αιμοληψία από το σύνολο των ενήλικων ζώων, διατηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο θα μπορέσουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Κρήτης να ανταποκριθούν σε αυτή την απαίτηση. 
Επιπλέον η άδεια μετακίνησης απαιτείται για πρώτη φορά ως απαραίτητη προϋπόθεση στην καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης προκειμένου να αποδειχθεί η αξιοποίηση των βοσκοτόπων που βρίσκονται σε απόσταση από την έδρα της εκμετάλλευσης και ιδίως στα εκτός νομού βοσκοτόπια. 
Επίσης η απαίτηση της υποχρεωτικής εφαρμογής του μέτρου της ηλεκτρονικής σήμανσης, παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω του υψηλού κόστους των υλικών και της οικονομικής αδυναμίας προμήθειας αυτών από τους κτηνοτρόφους. 
Σε όλα αυτά τα ερωτήματα περιμένουμε την ανταπόκριση σας την οποία θεωρούμε δεδομένη προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πολύτιμοι αυτοί πόροι.»

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook