Με τον Davide Strangis, Εκτελεστικό Γραμματέα της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR (Συνέλευσης των Παρακτίων και Παραθαλάσσιων Περιφερειών της Ευρώπης) συναντήθηκε στο Ηράκλειο ο Γιώργος Αλεξάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, και Αντιπρόεδρος της CPMR αρμόδιος για τα Θαλάσσια Θέματα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής των μελών της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR στη τακτική Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  SHERPA- Shared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations- που διοργανώνει το διάστημα αυτό η Περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο, ως βασικός εταίρος του Προγράμματος.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε : 

-στη συμμετοχή και το ρόλο της Περιφέρειας Κρήτης στη Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR, στις θεματικές προτεραιότητες της Επιτροπής που αφορούν την Κρήτη ως νησί της Μεσογείου και ειδικότερα στην Task Force για τον «παράκτιο τουρισμό στη Μεσόγειο» όπου επικεφαλής είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

-στη συνεργασία και συν-υλοποίηση από την Περιφέρεια Κρήτης και τη CPMR σημαντικών τρεχόντων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως:  SHERPA (Εξοικονόμηση Ενέργειας), Co EVOLVE (Παράκτιος Τουρισμός και Χωροταξία), PANORAMED, (Διακυβέρνηση στη Μεσόγειο) INNOBLUEGROWTH (Καινοτομία & Γαλάζια Ανάπτυξη),  PANACEA (Βιοποικιλότητα και Παράκτιες Περιοχές),

-νέες συνεργασίες και μελλοντικές προοπτικές σε σχέση και με τον σημαντικό ρόλο που έχει η Κρήτη ως μία από τις πλέον δυναμικές Περιφέρειες στο χώρο της Μεσογείου.