Επείγουσες εργασίες καθαρισμού πρανών & τάφρων στο οδικό τμήμα «Ν. Κρύα Βρύση – Μέλαμπες – Αγ. Γαλήνη» από την Π.Ε.Ρεθύμνης

Στο πλαίσιο του έργου Αυτεπιστασίας, που εκτελεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, θα  γίνουν ξανά επείγουσες εργασίες   καθαρισμού  πρανών και τάφρων της παλαιάς επαρχιακής οδού 3  «Ρέθυμνο –Σπήλι –Αγία Γαλήνη» και συγκεκριμένα το τμήμα «Νέα Κρύα Βρύση –Μέλαμπες –Αγία Γαλήνη» 

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα της οδού (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.

Επίσης να κόψουν με μέριμνά τους τα κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους της οδού, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκατασταθεί η λειτουργία της οδού και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις. 

Επιπλέον παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχουν στην επαρχιακή οδό καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού.