Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Ενημερώνονται οι κτηνοτρόφοι στην ΠΕ Ηρακλείου,  των οποίων οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α/12-03-2012), βρίσκονται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας εγκατάστασης με βάση τον ν. 4056/2012 εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν υγειονομικής προστασίας, ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού για την συγκεκριμένη περιοχή στην οποία βρίσκεται το γήπεδο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2810-309209, με τον αρμόδιο Γεωπόνο κ. Μαραγκουδάκη Μιχάλη, ώστε να προσέλθουν στην Υπηρεσία  μέχρι 04-12-2017, που βρίσκεται στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 100, 3ος όροφος. 

Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα προκειμένου να ενημερωθούν και εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν κατ’ ελάχιστον αίτηση στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία ένταξής τους στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης της κτηνοτροφικής τους εγκατάστασης.