Το Δ.Σ. Του ΣΕΠΕ Ν. Χανίων αποφάσισε την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την Παρασκευή 24 Νοέμβρη 2017 στη 1:00 μ.μ. στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ν. Χανίων

"Στην πανελλήνια συνέλευση των κοσμητόρων και των προέδρων των τμημάτων Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης της χώρας μας στις 7-8 Οκτωβρίου, εξαγγέλθηκε μια «καινοτομία» στο χώρο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: η ενοποίηση των ΤΕΙ Βρεφονηπιοκόμων ή ΑΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Δηλαδή, η συμφοίτηση των λειτουργών πρωτοβάθμιας φροντίδας και αγωγής  με τους εκπαιδευτικούς παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Πρόκειται για μια «μεταρρύθμιση» που βρίσκεται σε αντιδραστική κατεύθυνση. Στοχεύει από τη μια πλευρά στη μεγαλύτερη προσαρμογή της Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον διαρκούς υποχρηματοδότησης και περικοπών. Αποτελεί συνέχεια των πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων και των συγχωνεύσεων σχολών μέσω του «σχεδίου Αθηνά». Εξυπηρετεί την προσπάθεια κυβέρνησης – ΕΕ για εξεύρεση πόρων για τα Πανεπιστήμια πέρα από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τα κριτήρια της ελεύθερης αγοράς.  Οι Πρόεδροι των σχολών ευελπιστούν ότι μέσω της εισαγωγής διαδικασιών πιστοποίησης μετά το πτυχίο, εξομοίωσης των παλιών πτυχίων αλλά και για το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας που ετοιμάζεται  θα εισρεύσουν στα Πανεπιστήμια νέα κονδύλια.
Από την άλλη η πρόταση αυτή ανοίγει δρόμο για  «ελαστικοποίηση» των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων. Επιχειρείται η κατάρριψη οποιουδήποτε ορίου ανάμεσα σε διαφορετικά διακριτά επιστημονικά - γνωστικά αντικείμενα και θα οδηγήσει σε μια χωρίς όρια κινητικότητα των εργαζομένων.

Στο βάθος αυτών των επιλογών βρίσκονται  οι επιταγές του ΟΟΣΑ και της ΕΕ και τα συμφέροντα του κεφαλαίου για αποκέντρωση της εκπαίδευσης, αυτονομία προγραμμάτων, χρηματοδότησης, επιλογής εκπαιδευτικών, κουπόνια, επιλογής δομής από τους γονείς κλπ.
Βρισκόμαστε μπροστά στην επιχείρηση ενοποίησης και ενιαιοποίησης της  βρεφικής φροντίδας, αγωγής και μέριμνας  που παρέχεται στον Παιδικό Σταθμό με την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση που παρέχεται στο Νηπιαγωγείο, δηλαδή συνολικά για τις ηλικίες 0-6 ή ακόμη και την εκπαίδευση των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με το φάσμα να εκτείνεται στις ηλικίες  0-8.
Η παροχή κοινωνικής φροντίδας και δημόσιας εκπαίδευσης στα παιδιά είναι αναφαίρετο, μη διαπραγματεύσιμο δικαίωμα. Υπάρχουν όμως διακριτά όρια τα οποία σχετίζονται με την ηλικία άρα τις δυνατότητες  και τις ανάγκες των παιδιών. Από την ηλικία 0-3 ετών προσφέρεται στα παιδιά κοινωνική μέριμνα (φροντίδα και αγωγή) ενώ από 4 ετών και πάνω, δημόσια εκπαίδευση, στοχοθετημένη η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα.

Σε αντίθεση με τις αυταπάτες που δημιουργούνται σκοπίμως η ενοποίηση της βρεφικής φροντίδας, αγωγής και μέριμνας  με την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση δεν πρόκειται να λύσει κανένα από τα τεράστια προβλήματα. Θα δημιουργήσει ακόμη χειρότερες συνθήκες αποκλεισμού των παιδιών από τις κοινωνικές δομές. Θα ανοίξει δυνατότητες επέκτασης των κουπονιών και της ιδιωτικοποίησης και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ανοίξει τη δυνατότητα επέκτασης των ιδιωτικών νηπιαγωγείων. Θα σημάνει την απογείωση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, την αποδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το τέλος του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου όπως τα γνωρίσαμε.  Αμφισβητείται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης η οποία οφείλεται ως παροχή από την Πολιτεία σε όλα τα παιδιά.  Η εκπαίδευση ασκείται μόνο στο Σχολείο, από επιστήμονες εκπαιδευτικούς και είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά. Ο προνοιακός χαρακτήρας ωστόσο της μέριμνας και  της φροντίδας δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικός  αλλά παρέχεται  από την Πολιτεία ως επιλογή εφόσον οι γονείς το επιθυμούν

Εκτός από τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών τα αποτελέσματα μιας τέτοιας εξέλιξης θα είναι τραγικά  και για τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών. Αντί να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας θα δημιουργηθούν συνθήκες εξάπλωσης της ελαστικής εργασίας και διόγκωσης της κινητικότητας. Η μόνιμη και σταθερή εργασία, τα επαγγελματικά δικαιώματα και η αξία των πτυχίων ως προσόν άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού τίθενται υπό την προϋπόθεση πραγματοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης  για τους εν ενεργεία και απόκτησης πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας για τους νέους αποφοίτους.
Ορατοί είναι οι  κίνδυνοι  της υπαγωγής των δομών προσχολικής εκπαίδευσης υπό την επίβλεψη των Δήμων. Πρόσφατη είναι η απόφαση της ΚΕΔΕ (Δεκέμβρης 2016) που ζητά από την Πολιτεία την παραχώρηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους. Η αποκέντρωση άλλωστε αποτελεί μια από τις βασικές κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ προς το Υπ Παιδείας στην έκθεσή του για την ελληνική εκπαίδευση.
Ερωτηματικά προκαλεί το σε ποια επιστημονική βάση θα διαμορφωθεί ένα  ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, σε αυτές τις νέου τύπου σχολές. Τι θα σημάνει για την διακριτή επιστημονική ταυτότητα  Παιδαγωγικών Τμημάτων. Πώς θα εξασφαλιστεί  το κύρος της Προσχολικής Εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών της, των τμημάτων που την υπηρετούν, τα οποία παράγουν πλούσιο ερευνητικό έργο, ενώ πλήττεται η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων;
Η 2χρονη Δημόσια και Δωρεάν Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση ενταγμένη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο) για όλα παιδιά 4-6 ετών είναι αδιαπραγμάτευτο αίτημα των τελευταίων 33 ετών για εκπαιδευτικούς και γονείς αλλά και υποχρέωση της πολιτείας. Μόνο αυτή εξασφαλίζει στο παιδί συνέχεια ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το χώρο και τα πρόσωπα και μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά για τα παιδιά των λαϊκών κοινωνικών τάξεων αμβλύνοντας τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Παλεύουμε για τη θέσπισή της  για να κρατήσουμε «άθικτη» την παιδαγωγική υπόσταση της προσχολικής βαθμίδας ως αναπόσπαστο μέρος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Η εφαρμογή της 2χρονης αποκλειστικά δημόσιας υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής/εκπαίδευσης δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με το δικαίωμα στην εργασία συναδέλφων βρεφονηπιοκόμων αλλά ούτε και με το δικαίωμα χιλιάδων βρεφών, νηπίων και των οικογενειών τους στην πρόσβαση σε δημόσιους θεσμούς φροντίδας και εκπαίδευσης. Την ώρα που χιλιάδες παιδιά μένουν  εκτός παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων η εφαρμογή της θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει τόσο στις οικογένειες των παιδιών όσο και στους άνεργους νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους εδώ και αρκετά χρόνια οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των περικοπών, των αποκλεισμών των ιδιωτικοποιήσεων, των ελαστικών σχέσεων εργασίας και της απαγόρευσης μόνιμων διορισμών.
Αν και φέτος οι αιτήσεις για τις επιδοτούμενες από την ΕΕΤΑΑ θέσεις στους παιδικούς σταθμούς ήταν αυξημένες κατά 12,5%, 40.000 περίπου παιδιά έμειναν έξω από οποιαδήποτε δομή. Για μια ακόμη χρονιά αποκαλύφθηκε  η ανεπάρκεια  των δομών, για την φιλοξενία των μικρών παιδιών. .
Καλούμε τα Παιδαγωγικά  Τμήματα των Πανεπιστημίων που έχουν εκδώσει αποφάσεις για συγχωνεύσεις να τις αναθεωρήσουν.
Καλούμε την κυβέρνηση

Να  υλοποιήσει άμεσα τη δέσμευσή της για δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στα πλαίσια της ενιαίας 14χρονης εκπαίδευσης, αποκλειστικά στο νηπιαγωγείο.

Απαιτούμε:

Για το νηπιαγωγείο:

Όλα τα παιδιά 4-6 στο Δημόσιο νηπιαγωγείο στα πλαίσια του ενιαίου 14χρονου εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή/εκπαίδευση και ενιαίο 12χρονο σχολείο).

Μαζικές προσλήψεις νηπιαγωγών και δημιουργία υποδομών  ίδρυση νέων νηπιαγωγείων για να γίνει εφικτή η νομοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής/εκπαίδευσης  και να καλύπτονται όλα τα παιδιά 4-6 ετών. .
Αντισταθμιστικό ολοήμερο νηπιαγωγείο με συνεχές και ενιαίο πρόγραμμα χωρίς κληρώσεις  και αποκλεισμούς.
Ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά που έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες
Ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων
Επαναλειτουργία των Διδασκαλείων σε όλα τα παιδαγωγικά τμήματα.

Με βάση τα παραπάνω το Δ.Σ. Του ΣΕΠΕ Ν. Χανίων αποφάσισε την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την Παρασκευή 24 Νοέμβρη 2017 στη 1:00 μ.μ. στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ν. Χανίων

Για τη διευκόλυνση συμμετοχής των συναδέλφων στην κινητοποίηση, το Δ.Σ. Του ΣΕΠΕ Ν. Χανίων κηρύσσει 2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας για τις 2 τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου και τις 2 πρώτες του απογευματινού – ολοήμερου."