Στην προετοιμασία των Εθνικών Θέσεων για τον Πυλώνα ΙΙ (Διασύνδεση της Περιοχής) της  EUSAIR (Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Αδριατικής Ιονίου) συμμετέχει συνάντηση στην Αθήνα ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Γιώργος Αλεξάκης.

Η EUSAIR, αποτελεί Μακροπεριφερειακή Στρατηγική στην οποία συμμετέχει και δραστηριοποιείται η Περιφέρεια Κρήτης από την έναρξη της διαβούλευσης της και κατά την υλοποίηση των στόχων της. Διατηρεί εκπροσώπους και στους 4 Πυλώνες της (Γαλάζια Ανάπτυξη, Συνδεσιμότητα, Περιβάλλον, Παράκτιος Τουρισμός), παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της Στρατηγικής, και έχει συμμετάσχει επιτυχώς στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας στην Περιοχή  «ADRION».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΣΣΥΕ) στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Αθήνα, υπό το συντονισμό του Γεν. Διευθυντή Γ. Φίρμπα. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα πεπραγμένα της Ομάδας Διακυβέρνησης της EUSAIR, καθώς και η συζήτηση για την υποβολή των εθνικών θέσεων ενόψη της προσεχούς συνάντησης των εθνικών εκπροσώπων της Στρατηγικής.