Μείωση των φορολογικών βαρών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητά η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και εκτιμά ότι αυτό το κίνητρο θα επιτρέψει σε πάρα πολλούς επιχειρηματίες είτε να προσλάβουν κάποιον επιπλέον εργαζόμενο, είτε να διατηρήσουν κάποιον στη θέση του, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Η ΕΣΕΕ και το Ινστιτούτο Ερευνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Συνομοσπονδίας προχώρησαν σήμερα Παρασκευή, όπως δημοσιεύει το in.gr, στην παρουσίαση παραδειγμάτων, μέσω των οποίων αποτυπώνεται ότι το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων που θα υποχρεούται κάθε επιχείρηση να αποδώσει στο ελληνικό Δημόσιο, έχει μόνο μια μικρή απόκλιση της τάξεως του -3%, σε συνάρτηση πάντα με τη νομική μορφή της καθεμίας.

Με βάση το πλέον αντιπροσωπευτικό των παραδειγμάτων, συσχετίζεται η φορολογική δαπάνη κάθε επιχείρησης με τη διατήρηση της θέσης εργασίας και την πρόσληψη ενός ανέργου. Οι προτάσεις, αυτές όπως εκτιμά η ΕΣΕΕ, μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμα εργαλεία στην επίλυση των προβλημάτων που μαστίζουν τη χώρα μας, όπως η ύφεση, το έλλειμμα και η ανεργία.

Σημειώνεται ότι η μειωμένη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρηματιών, θα γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις όχι μόνο δεν θα απολύσουν κάποιον ή κάποιους από τους εργαζόμενούς τους αλλά παράλληλα θα πρέπει να διατηρήσουν το υπάρχον εργατικό δυναμικό που διαθέτουν και αν είναι δυνατόν να το αυξήσουν, μέσω της πρόσληψης ενός επιπλέον ατόμου.

Ειδικότερα, μέσω της προτεινόμενης μείωσης του φορολογικού συντελεστή επί των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων κατά 25%, δηλαδή από το 20% στο 15%, ακόμα και κατά 50%, δηλαδή από το 20% στο 10%, υπολογίζεται ότι όχι μόνο δημιουργείται πρόσφορο έδαφος προκειμένου να επιτευχθεί ο πρωτεύων στόχος κάθε επιχειρηματία, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του, αλλά ταυτόχρονα δίνεται λύση στο διαρκώς διογκούμενο πρόβλημα της ανεργίας.