Την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα με 11 θέματα

Την    Δευτέρα  27- 11 -2017  και ώρα   19:00 μ.μ.  καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης μελέτης φράγματος Ελενών – Γερακαρίου προϋπ/σμού δαπάνης    109.170,00 €

2. Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

3. Έγκριση  1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Δημοτική  Οδοποιία  –Ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Αμαρίου».    

4. Έγκριση  1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: « Πρόγραμμα  πρόληψης και αντιμετώπισης  ζημιών και  καταστροφών που  προκαλούνται από  θεομηνίες  στους ΟΤΑ  Α΄ και Β΄ βαθμού της  Χώρας  Β΄ φάση».

5.  Τροποποίηση της  44/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου( που αναφέρεται στη  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής  παραλαβής έργου : «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αμαρίου».                                                                                                                                                                    

6. Τροποποίηση της  45/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου( που αναφέρεται στη  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής  παραλαβής έργου : «Επέκταση  Δικτύων Ύδρευσης 

7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις – Συντηρήσεις – Διανοίξεις στο Οδικό Δίκτυο Κρήτης 1ο Υποέργο: Βελτίωση Βατότητας δρόμου από Φράγμα Ποταμών έως Παναγία Ελεούσα Τ.Κ. Βολεώνων Δήμου Αμαρίου».

8. Έκκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών Έργων καλλιέργειας πηγών Δήμου Αμαρίου έτους 2015».

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός  Δασικού  Οδικού  Δικτύου  Δ.Ε.  Συβρίτου».

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός  Δασικού  Οδικού Δικτύου  Δ.Ε.  Κουρητών».

11.  Τροποποίηση της  164/16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου(που αναφέρεται στον ορισμό μελών στο Δ.Σ. της ΑΜΑΡΙ Α.Ε. ΟΤΑ.

Με την παράκληση να παρευρεθεί ο Δήμαρχος.

Προηγουμένως θα γίνει η Έγκριση Απολογισμού – Οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αμαρίου έτους 2016.