Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 2 Οκτωβρίου  θα πραγματοποιηθεί στη πόλη Mar de Plata της Αργεντινής, ο 4ος διαγωνισμός BIOLMIEL Mar del Plata 2011 για την επιλογή των καλύτερων βιολογικών μελιών (γευσιγνωσία και ποιότητα) από όλο τον κόσμο.

Ο διαγωνισμός Biolmiel  διοργανώνεται από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Mar del Plata, το Ινστιτούτο Ποιότητας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Αργεντινής και από την ICEA (Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της Ιταλίας), σε συνεργασία με την CRA (Ερευνητική μονάδα για την παραγωγή μελιού) και την C.I.Bi (Ιταλική κοινοπραξία για τα βιολογικά προϊόντα) και αφορά βιολογικό συσκευασμένο μέλι, με ετικέτα.

Τα δείγματα θα συγκεντρωθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού ΔΗΩ στην Αθήνα σε συνέχεια θα προωθηθούν στην Ιταλία και από εκεί στην Αργεντινή.

Η αποστολή από μέρους των ενδιαφερομέωνων των δειγμάτων στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.

Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η αποστολή τεσσάρων (4) συσκευασιών μελιού το λιγότερο 250gr το κάθε ένα, σε γυάλινο βάζο, εκ των οποίων η μία θα πρέπει να είναι χωρίς ετικέτα καθώς και την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη.

 Επιπρόσθετα  υπάρχει η δυνατότητα να δηλώστε ταυτόχρονα και την συμμετοχή σας και στον ιταλικό διαγωνισμό Biolmiel οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Καλάμπρια της Ιταλίας, το Δεκέμβριο.

Σε περίπτωση εκείνων που θέλουν να λάβουν μέρος και στον  διαγωνισμό της Ιταλίας, παρακαλούμε να αποστείλετε  πέντε (5) συσκευασίες μελιού με ετικέτα αντί τεσσάρων και δύο (2) αντί ενός (1) χωρίς ετικέτα.