Εως 30 Νοεμβρίου η κατάθεση δικαιολογητικών

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του ότι η προθεσμία για την καταβολή του εποχικού επιδόματος λήγει την Πέμπτη 30 Νοέμβρη 2017.

Όσοι oικοδόμοι πληρούν τις προϋποθέσεις, πρέπει να καταθέσουν μέχρι τότε τα δικαιολογητικά, διαφορετικά χάνουν το επίδομα.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι οικοδόμοι έχουν πραγματοποιήσει το 2016 από 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας, αποκλειστικά  σε οικοδομικές εργασίες.