Η απόφαση της Ελλάδας να μην προχωρήσει στο σχέδιο ανταλλαγής ομολόγων στην περίπτωση που η συμμετοχή δεν ανέλθει στο 90%, δεν «πυροδοτεί» τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) καθώς η συμμετοχή παραμένει εθελοντική σύμφωνα με το International Swaps & Derivatives Association.

Η κυβέρνηση απέστειλε διερευνητική επιστολή σε τουλάχιστον 60 υπουργούς Οικονομικών, αλλά και σε ιδιώτες κατόχους ελληνικών ομολόγων για να αξιολογηθεί η διεθνής συμμετοχή στα ελληνικά ομόλογα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το σχέδιο ανταλλαγής των κρατικών τίτλων, το οποίο περιλαμβάνεται στο δεύτερο χρηματοδοτικό πακέτο προς τη χώρα.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι θα πρέπει να συμμετάσχει τουλάχιστον το 90% των ιδιωτών κατόχων ελληνικών ομολόγων ωρίμανσης 2014 ή 2020, για να προχωρήσει το σχέδιο.

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς τα όρια αυτά (ή οποιοδήποτε από αυτά), η Ελλάδα δεν θα προχωρήσει με οποιοδήποτε τμήμα της συναλλαγής που περιγράφεται στην επιστολή, εφόσον κριθεί ότι η συνολική συνεισφορά των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα προς τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας και τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους που προκύπτει από τη συναλλαγή είναι ανεπαρκής για να επιτρέψει στον δημόσιο τομέα να υποστηρίξει το νέο πολυετές πρόγραμμα προσαρμογής για την Ελλάδα που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο.