Τον Δήμαρχο θα αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμ.Σολιδάκης και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωαν.Μαλακωνάκης.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά  κ.Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου  έως και την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, λόγω της συμμετοχής του στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της  ΚΕΔΕ, με θέμα: “Μεταρρύθμιση στο Μοντέλο Λειτουργίας τους Κράτους και της Τ.Α.” που θα διεξαχθεί  στα Ιωάννινα. 

Τον Δήμαρχο θα αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμ.Σολιδάκης και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωαν.Μαλακωνάκης.