Μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις 

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώθηκε ότι η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2017, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, παρατείνεται  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Όσοι παραγωγοί επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά, έως την παραπάνω ημερομηνία, τη δήλωση συγκομιδής σταφυλιών.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω δήλωση πρέπει να υποβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής.  Δικαίωμα υποβολής και όχι υποχρέωση  έχουν και οι έχοντες αμπελοτεμάχια μικρότερα του στρέμματος ακόμα και αν τα προϊόντα τους προορίζονται αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση.

Βεβαιώσεις για την απόσταξη στέμφυλων από  άλλες υπηρεσίες εκτός Δ.Α.Ο.Κ. δεν αποτελούν δηλώσεις συγκομιδής. 

Η μη υποβολή δήλωσης έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό από τα προγράμματα του ΥΠΑΑΤ για τα αμπέλια την τρέχουσα και την επόμενη αμπελουργική περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της ΔΑΟΚ Χανίων, 28213 46552, 282134653 και 2821346516.