Έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017

Από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ανακοινώθηκε ότι εκδόθηκε η  υπ’αριθ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720 /A32/ 28 Νοεμβρίου 2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:  71ΘΠ465ΧΘΞ-Μ0Ι) με θέμα: «Διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ4155/τ.Β/28.11.2017.

Οι επιχειρήσεις της Π.Ε. Χανίων που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτημα θα πρέπει να επικοινωνούν  απευθείας με την ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στα τηλέφωνα 210-8704709 & 210- 6440627.