Σήμερα,  στις 15:30, θα συνεδριάσουν, υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής και Προέδρου του Ιδρύματος, κ. Νίκου Βούτση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». 

Όπως είναι γνωστό η συνεδρίαση πραγματοποιείται κάθε χρόνο υπό την προεδρία του εκάστοτε Προέδρου της Βουλής που είναι και Πρόεδρος του Ιδρύματος. 

Τα θέματα ημερησίας διατάξεως που θα συζητηθούν είναι:

1. Απολογισμός έτους 2017 και προγραμματισμός δράσεως για το 2018
2. Στρατηγικοί στόχοι Ιδρύματος
3. Οικονομική θέση 
4. Ίδρυση Παραρτήματος στο Βελιγράδι
5. Διάφορα θέματα