«Ενστάσεις» - Ενδικοφανείς προσφυγές κατά της καταβολής της ενίσχυσης του  Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» έτους 2017

Το ΚΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( ΕΝΩΣΗ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ) ενημερώνει  τους  απορριφθέντες  παραγωγούς -μέλη του, να προσέλθουν μέχρι τις 12/12/2017 στα  κεντρικά γραφεία του τμήματος Επιδοτήσεων της Ένωσης Ηρακλείου και στα περιφερειακά καταστήματα Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Πύργου ώστε να υποβάλλουν την ένστασή τους για το μέτρο 13.1 – 13.2  (εξισωτική αποζημίωση).

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις όπου η απόρριψη οφείλεται σε έμμεση συνταξιοδότηση (π.χ χηρείας, αναπηρίας) ή επίδομα πολυτεκνίας, απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τον δικαιούχο της εν λόγω σύνταξης/επιδότησης.