Ο πρώην αντιδήμαρχος -  δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας εξηγεί γιατί διαφωνεί στο θέμα της ανακατασκευής της Δημοτικής Αγοράς και με το ΣΔΙΤ στο Πάρκο  Ειρήνης Και Φιλίας.

Ανοιχτή επιστολή για δύο θέματα στα οποία έχει «επενδύσει» η δημοτική αρχή των Χανίων και ειδικά ο Δήμαρχος Τάσος Βάμβουκας, έδωσε στην δημοσιότητα ο πρώην αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Μανώλης Κεμεσίδης.

Το ένα αφορά στο έργο ανακατασκευής του ιστορικού κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων, για το οποίο ο κ.Βάμβουκας προώθησε την τμηματική εκτέλεση του έργου.

Το άλλο αφορά στην προωθούμενη, επίσης από την δημοτική αρχή, ανάπλαση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας μέσω του συστήματος ΣΔΙΤ, δηλαδή των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Και για τα δύο αυτά θέματα. Αλλά ειδικά για την Δημοτική Αγορά, ο κ.Κεμεσίδης, είχε εκφράσει την διαφωνία του, προφορικά σε συζητήσεις αλλά και σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το αν η δημοσιοποίηση, και γραπτά πλέον, των αντιρρήσεων του κ.Κεμεσίδη, προοιωνίζει εξελίξεις αναφορικά με την στάση του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την παραμονή του στην παράταξη της πλειοψηφίας, αυτό ίσως να φανεί λίαν συντόμως, εάν συνυπολογισθεί πως το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων πρόκειται να συνεδριάσει αύριο Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά, στην επιστολή του ο κ.Κεμεσίδης, αναγράφει τα εξής:

Α. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΕΝΙΑΙΑ

1. Η μελέτη της Δημοτικής Αγοράς έτσι όπως έχει συνταχθεί αφορά την ενιαία και όχι την τμηματική κατασκευή της. Είναι σαφές, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του έργου αλλά και τους κινδύνους από τυχόν ελλείψεις στις μελέτες, ότι για να γίνει τμηματική η κατασκευή θα πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες στατικές και ΗΜ μελέτες. Αυτό με την σειρά του  σημαίνει επιπλέον κόστος μελετών, χρόνο ή αδειοδοτήσεις που τυχόν θα απαιτηθούν. 

2. Γιατί θα τελειώσει πιο γρήγορα. Υπολογίζεται ότι ο συνολικός χρόνος υπολογίζεται σε 18-24 μήνες. Αντιθέτως στην περίπτωση της τμηματικής κατασκευής υπολογίζεται ως συνολικός χρόνος αποπεράτωσης σε 5Χ12 μήνες=60 μήνες (εφόσον η τμηματική κατασκευή γίνει σε 5 φάσεις) (χωρίς να υπολογίζονται τυχόν καθυστερήσεις από άλλες υπηρεσίες π.χ Αρχαιολογία, ΔΕΗ κλπ).

3. Γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα δημιουργήσει επιπλέον κόστος στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, αφού θα απαιτηθούν επιπλέον δίκτυα (παράλληλα δίκτυα εν λειτουργία με τα υφιστάμενα), πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, πατάρι εσωτερικά σε όλη το κτίριο, επιπλέον αποζημίωση στον ανάδοχο για κάθε φορά που θα στήνει εκ νέου το εργοτάξιο ανά πτέρυγα κλπ

4. Γιατί τελικά ή όχληση που θα δημιουργήσει η τμηματική κατασκευή θα είναι μεγαλύτερη από την περίπτωση της ολικής ανακατασκευής. Οι συνθήκες που θα επικρατούν θα είναι αποτρεπτικές για τους πελάτες (συνεχής θόρυβος, σκόνη, δυσκολίες πρόσβασης κλπ), οπότε είναι προτιμότερο ο χρόνος κατασκευής να είναι όσο το δυνατό μικρότερος.

5. Το ύψος του προϋπολογισμού αναμένεται να φτάσει στα 15.000.000,0 ευρώ ενώ το τελικό κόστος του έργου, συνυπολογιζόμενης της έκπτωσης, θα κυμανθεί περίπου στα 10.000.000,0 ευρώ, οπότε δεν θα απαιτηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση του έργου από Ιδίους Πόρους ή δανειοδότηση του Δήμου.  

6. Για λόγους ασφαλείας, που στην περίπτωση της τμηματικής κατασκευής οι κίνδυνοι θα είναι πολλοί περισσότεροι (γιατί θα υπάρχει κοινό που θα κυκλοφορεί κοντά σε χώρους του εργοταξίου) πράγμα που θα δημιουργήσει αυξημένες ευθύνες και άγχος στην επίβλεψη του έργου.
Για την χρηματοδότηση της ολικής ανακατασκευής της Δημοτικής Αγοράς προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ που ήδη έχει δοθεί από τον υπουργό κ. Σταθάκη μέσω του ΠΔΕ καθώς η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (μέτρο για ανακατασκευή μνημείων – μουσείων)  με το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι εφικτό ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού.  

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 

• Υπάρχει ώριμη μελέτη βιοκλιματικής ανάπλασης του πάρκου

• Μέχρι στιγμής καμιά ανάπλαση πάρκου ή κοινόχρηστου χώρου δεν έχει χρηματοδοτηθεί από ΣΔΙΤ και τυχόν χρηματοδότηση του θα είναι ιδιαίτερα επισφαλής 

• Σε περίπτωση χρηματοδότησης της ανάπλασης του πάρκου από ΣΔΙΤ είναι σαφές ότι η εκμετάλλευση του θα είναι θέμα των ιδιωτών και όχι του Δήμου, με ότι συνεπάγεται αυτό. 

• Η τυχόν χρηματοδότηση του από πρόγραμμα ΕΣΠΑ και όχι από ΣΔΙΤ θα καταστήσει εφικτή την άμεση ανάπλαση του.