Ο ΣΕΒΠΗ θα έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς, ώστε νε βρεθεί τρόπος πιθανής μείωσης των μέχρι τώρα χρεώσεων, σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ.

Σήμερα στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε Συνάντηση Εργασίας μεταξύ του ΣΕΒΠΗ και εκπροσώπων της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ.
Στην Συνάντηση παραβρεθήκαν σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΠΗ(Πρόεδρος κ. Αντωνακάκης , Αντιπρόεδρος κ. Υφαντής, Γραμματέας κ. Ανυφαντάκης, Ταμίας κ. Βαλεργάκης και Μέλος κ. Νιταδώρος) καθώς και εκπρόσωποι της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ (κ. Κουταβάς , κ. Λουκάτος, κ. Κατερτζόγλου, κ. Ναούμ κ. Μασαούτης)

Στην συνάντηση συμμετείχαν και αρκετοί Επιχειρηματίες της ΒΙΠΕΗ. Αναλυτικά συζητήθηκε το μείζον Θέμα των Χρεώσεων του Βιολογικού της ΒΙΠΕΗ.

Οι εκπρόσωποι της ΕΤΒΑ ανέλυσαν τον τρόπο χρέωσης και επιμερισμού, και ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους ότι η αύξηση της λυματολάσπης και η αλλαγή χρεώσεων βάσει νομοθεσίας, προκάλεσε την εκτίναξη των χρεώσεων.

Αποφασίσθηκε ότι ο ΣΕΒΠΗ , προσπαθώντας για άλλη μια φορά για την εξεύρεση λύσης στα προβλήματα των εγκατεστημένων θα έρθει σε επαφή με τους υπευθύνους του ΧΥΤΑ πέρα Γαλήνων, το Δήμο Ηρακλείου καθώς και άλλους αρμόδιους φορείς, ώστε νε βρεθεί τρόπος πιθανής μείωσης των μέχρι τώρα χρεώσεων, σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ.

Σχετικά με την ανανέωση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙΠΕΗ, δεσμεύτηκε η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, να αποστείλει τις προτάσεις τις στον ΣΕΒΠΗ.

Διαδικαστικά, αφού υπάρξει αξιολόγηση και διαβούλευση πάνω στον Κανονισμό, ο ΣΕΒΠΗ θα αποστείλει υπόμνημα προτάσεων στο αρμόδιο Υπουργείο προς έγκριση του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας. Πρακτικά αναμένεται ισχύ του νέου κανονισμού, μετά το Πάσχα. Αυτός θα περιέχει και το νέο τρόπο υπολογισμού των Χρεώσεων του Βιολογικού.

Σχετικά με τον Βιολογικό, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, δεσμεύτηκε για την ολοκληρωτική αλλαγή του Δικτύου υδροδότησης της ΒΙΠΕΗ, καθώς και για την επισκευή του Δικτύου οδοφωτισμού της ΒΙΠΕΗ, μέσω συνεργασιών με άλλους φορείς.
ΣΕΒΠΗ