Σε αναβάθμιση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, με τον γενικό τίτλο «Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου», προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Yπουργείου Οικονομικών, καλύπτοντας τέσσερις ομάδες από προσωρινές περιοδικές δηλώσεις απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου, ανάλογα με το είδος του εισοδήματος.

Ειδικότερα, η αναβαθμισμένη εφαρμογή της ΓΓΠΣ περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

1. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις: μισθοί μελών διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. και εταίρων ΕΠΕ που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, παρακράτηση φόρου για προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές σε μη επιτηδευματίες, παρακράτηση φόρου για αμοιβές που καταβάλλουν δημόσιες υπηρεσίες, παρακράτηση φόρου για αμοιβές διαμεσολάβησης πωλήσεων αμοιβαίων κεφαλαίων και παρακράτηση φόρου στα κέρδη που εισπράττει φορολογούμενος κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.

2. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

3. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα: παρακράτηση φόρου από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος και προκαταβολή φόρου επί των ποσών αναφοράς των εργολαβικών και μερισμάτων των δικηγόρων.

4. Λοιπά εισοδήματα: παρακράτηση φόρου σε αμοιβές τρίτων όταν εκδίδεται απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, παρακράτηση φόρου από εκμεταλλευτή ταξί και παρακράτηση φόρου και τελών χαρτοσήμου σε εισοδήματα.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook