Λόγω συμμετοχής των υπαλλήλων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο

Την ερχόμενη Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017, το Ληξιαρχείο του Δήμου Ρεθύμνης, όπως άλλωστε και τα αντίστοιχα Ληξιαρχεία όλων των Δήμων της χώρας, θα παραμείνει  κλειστό λόγω συμμετοχής των υπαλλήλων του σε εκπαιδευτικό σεμινάριο προκειμένου να μάθουν τη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος με τίτλο "Μητρώο Πολιτών. 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου καθ'ολη τη διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου. Η απόφαση για την υλοποίηση του σεμιναρίου και την παρακολούθηση του από τους εργαζόμενους στα Ληξιαρχεία της χώρας λήφθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.