Η παρουσίαση θα γίνει την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 στο ΚΑΜ - Μεγάλο Αρσενάλι και την ίδια ημέρα αρχίζει και η δημόσια διαβούλευση

Ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, που προβλέπεται στα άρθρα 1 του Ν. 2508/1997 και 3 του Ν. 1337/1983, σας προσκαλεί στην παρουσίαση του Β1΄ Σταδίου των μελετών:

1. Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας

2. Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων

3. Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των Περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας (και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης για την ένταξη της ΔΕ Κεραμειών), με αντικείμενο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων,

Η παρσουσίαση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, στις 12:00 π.μ., στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ) 

Παράλληλα ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, με διάρκεια  δύο (2) μηνών (από 18/12/2017 έως 17/2/2018).
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των στοιχείων της πρότασης χωρικής οργάνωσης στο σύνολο της έκτασης του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, (Δ.Ε. Χανίων, Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμειών, Ακρωτηρίου και Νέας Κυδωνίας). H πρόταση έχει ως γενικό στόχο τη βέλτιστη δυνατή οργάνωση των χρήσεων γης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και τη διατήρησή της σε βάθος χρόνου (αειφορία). 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των προτάσεων των μελετών, τα στοιχεία του Β1΄ Σταδίου των μελετών (κείμενα και χάρτες) θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή, από την έναρξη της διαβούλευσης στις 18/12/2017, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, στην ενότητα “Προκηρύξεις – Διαβουλεύσεις” http://www.chania.gr/katoikoi/contests-proclamation/meletes11122017.html και στην ιστοσελίδα, που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της διαβούλευσης στο σύνδεσμο www.gps-chania.gr.

Τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις μπορούν να κατατεθούν εγγράφως στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, (fax: 28210-93300) ή/και ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού ιστότοπου www.gps-chania.gr , μέχρι τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2018.

Η συμμετοχή στην παρουσίαση και η έγκαιρη διατύπωση τυχόν απόψεών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να διευκολυνθεί η περαιτέρω διαδικασία ολοκλήρωσης των μελετών. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

12:00 – 12:15 Έναρξη εκδήλωσης από το Δήμαρχο Χανίων  –  Χαιρετισμοί
12:15 – 12:30 Εισαγωγή από τους μελετητές
12:30 – 12:50 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου (νυν ΔΕ Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων)
12:50 – 13:20 Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Χανίων και των Περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας και Κεραμειών
13:20 – 13:40 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Νέας Κυδωνίας (νυν ΔΕ Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων)
13:40 – 13:55 Επόμενες ενέργειες – Πορεία μελέτης
13:55 – 14:10 Διάλλειμμα
14:10 – 15:30 Συζήτηση