Τα Αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου μεταξύ των αερολιμένων όπου η επιβατική κίνηση παρουσίασε σημαντική αύξηση

Ιστορικό ρεκόρ για τα αεροδρόμια της χώρας μας όσον άφορα την διακίνηση επιβατών, καθώς η επιβατική κίνηση ξεπέρασε ήδη από το τρέχον 11μηνο, την επιβατική κίνηση 12μηνου του 2016 που ήταν 53,6 εκατ.

Τα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των αεροδρομίων στα οποία καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Νοέμβριο του 2017, και μαζί με τον Αερολιμένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ρόδου, κατέχουν τη "μερίδα του λέοντος", στην μεγάλη αύξηση της επιβατικής κίνησης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, τα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου και Χανίων παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Νοέμβριο, η οποία αποτυπώνεται με αριθμούς ως εξής:

 Α/Δ                                ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
ΑΘΗΝΑ                       1.444.309
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ              367.672
ΗΡΑΚΛΕΙΟ                      147.010
ΡΟΔΟΣ                              75.196
ΧΑΝΙΑ                                51.532

Ιστορικό ρεκόρ για τα αεροδρόμια της χώρα μας όσον άφορα την διακίνηση επιβατών
 
Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των αεροδρομίων το εντεκάμηνο του 2017 προκύπτουν τα εξής:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το εντεκάμηνο (Ιανουάριος –  Νοέμβριος) του 2017 έφθασε τα 55.830.580 παρουσιάζοντας αύξηση 9,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 όπου είχαν διακινηθεί 50.830.256 επιβάτες. 
 
Συγκεκριμένα οι διακινούμενοι επιβάτες, σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, είναι αυτό το εντεκάμηνο περισσότεροι κατά 5.000.324 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. 
 
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε επίσης ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία για την διακίνηση των επιβατών στα αεροδρόμια της χώρας μας, η κίνηση 11μηνου 2017 που έφτασε τα 55.830.580, ξεπέρασε την επιβατική κίνηση 12μηνου 2016 που ήταν 53.637.249 επιβάτες. Δηλαδή οι διακινούμενοι επιβάτες είναι ήδη από τον Νοέμβριο του ΄17 περισσότεροι κατά 2.193.331, αυτό σημαίνει ότι η συνολική επιβατική κίνηση του 2017 θα καταγράψει νέο ρεκόρ.

Αύξηση 4,6% στις πτήσεις εξωτερικού το 11μηνο του 2017
 
Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στις 457.479 (από τις οποίες 179.892 εσωτερικού και 277.587 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 2,1% (+4,6% στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 448.143 πτήσεις.

Αύξηση 8,1% στη συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού - εξωτερικού) τον Νοέμβριο του 2017 – Διακινήθηκαν 2.3 εκατ. επιβάτες
 
Από τα στατιστικά στοιχεία για τον Νοέμβριο του 2017 προκύπτουν τα εξής: 

Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 2.295.338 επιβάτες, η άνοδος έφτασε μεσοσταθμικά το 8,1%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.
 
Όσον αφορά τις αφίξεις επιβατών εξωτερικού για τον Νοέμβριο του ΄17 είχαμε αύξηση 11,9% που αναλογεί σε 549.780 επιβάτες σε σχέση με τον Νοέμβριο του ΄16 που οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 491.490