Συνεχίζεται η καταμέτρηση 

Συνεχής ενημέρωση - Τελευταία ενημέρωση 07:34

Συνολικά ψήφισαν 3.555 μέλη, εκ των οποίων τα 1408 ανήκουν στον τομέα των υπηρεσιών, τα 952 στον τομέα της μεταποίησης, τα 854 στο εμπορικό και τα 341 στον τουριστικό τομέα. 

Η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αποτελέσματα Τμημάτων:

 

Τουριστικό τμήμα (ολοκληρώθηκε)

Στις 341 ψήφους από τις 341

Αντώνης Ροκάκης 181 - Ποσοστό  53,07%

Γιάννης Μαργαρώνης 131 - Ποσοστό  38,41%

Νίκος Βουρλάκης 17 - Ποσοστό 4,98%

Άκυρα 7

Λευκά 5

Εμπορικό Τμήμα (ολοκληρώθηκε)

Στις 854 ψήφους από τους 854  

Αντώνης Ροκάκης 448 - Ποσοστό 53,65%       

Γιάννης Μαργαρώνης 330 - Ποσοστό 39,52%      

Νίκος Βουρλάκης 57 - Ποσοστό 6,83%        

Άκυρα 14

Λευκά 5

Τμήμα Υπηρεσιών (ολοκληρώθηκε)

Στις 1408 ψήφους από τις 1408

Αντώνης Ροκάκης 640 - Ποσοστό 47,02%

Γιάννης Μαργαρώνης 640 - Ποσοστό 47,02%

Νίκος Βουρλάκης 81 - Ποσοστό 5,95%

Άκυρα 43

Λευκά 4

Μεταποιητικό Τμήμα (ολοκληρώθηκε)

Στις 952 από τις 952 ψήφους

Αντώνης Ροκάκης 454

Γιάννης Μαργαρώνης 432

Νίκος Βουρλάκης 37

Άκυρα 21

Λευκά 8

Δείτε τα αποτελέσματα των σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι