Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 22  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Tα θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Eισηγητές:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο « Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017»

Eισηγητές:Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο: « Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017»(χωρίς τεκμηριωμένο αίτημα).

Eισηγητές:Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο:΄Ασκηση ή μη αναίρεσης ενώπιον του ΣΤΕ κατά της 260/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου  Χανίων.

Εισηγητές:Νικόλαος Σφακιανάκης

 

 Θέμα 5ο :Εξωδικαστικός συμβιβασμός του Δήμου Ιεράπετρας με την Δέσποινα Βιδάλη

Εισηγητής:Φανή Γιαννάκη

 

Θέμα 6ο : Εξωδικαστικός συμβιβασμός του Δήμου Ιεράπετρας με τον Παναγιώτη Βιδάλη.

Εισηγητής:Φανή Γιαννάκη