Με τροποποιητική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών, λόγω "πρόδηλου σφάλματος"

Απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ανακοινώθηκε πως "με την αριθμ. 14813/11-12-2017 (ΑΔΑ ΩΔΒΝΟΡ1Θ-ΘΣ2) Τροποποιητική απόφαση μας,  αναρτήθηκε ο νέος  δασικός χάρτης της περιοχής προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων, που προκύπτει από διόρθωση πρόδηλου σφάλματος στον προ-καποδιστριακό ΟΤΑ Νέας Κυδωνίας (ΚΩΔ:090)."

Οι χάρτες έχουν αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.

(http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx)