Τι αναφέρεται στην κοινή επιστολή

"Επ' αφορμή της ανάρτησης προς διαβούλευση του σχεδίου νόμου που αφορά το Εθνικό Κτηματολόγιο, πέραν των αναρτημένων κατ' άρθρο παρατηρήσεών μας, γενικό είναι το συμπέρασμα από όλους τους κλάδους που δραστηριοποιούνται γύρω από την αγορά και αξιοποίηση του ακινήτου, ότι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα αποδιοργανωθεί πλήρως η συναλλακτική ζωή, σε περίοδο που η χώρα μας έχει ανάγκη την ανάπτυξη και ειδικά για την περιοχή της Κρήτης, όπου ο τομέας του Τουρισμού αποτελεί την “βαριά βιομηχανία” της τοπικής οικονομίας. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται ένας ακόμη περαιτέρω συγκεντρωτισμός που λογικό επακόλουθο θα έχει την παρακώλυση κάθε συναλλαγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση των αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας που η συγκέντρωσή τους ανά Περιφέρεια δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και σωφρόνως επιλέχθηκε η επανασύστασή τους, ως Κτηματικής Υπηρεσίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Επιπλέον, η λειτουργία κτηματολογικών γραφείων χωρίς ασφαλή βάση δεδομένων θα αποτελέσει άλλον ένα παράγοντα που θα υπονομεύσει την ορθή λειτουργία τους, αλλά και όλη την οικονομική δραστηριότητα γύρω από τα ακίνητα.

Περαιτέρω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μόλις προ 6μήνου στελεχώθηκαν τα άμισθα υποθηκοφυλακεία του νομού Χανίων Αλικιανού, Βάμου, Κολυμβαρίου, Κισσάμου και Σφακίων, από νέους συμβολαιογράφους επιτυχόντες στο τελευταίο διαγωνισμό, οι οποίοι έχουν παραλάβει τις θέσεις τους. Η προτεινόμενη κατάργηση των θέσεων τους έρχεται να δημιουργήσει ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα με τους εν λόγω υποθηκοφύλακες και τα άτομα που αποτελούν το προσωπικό των γραφείων τους να μένουν χωρίς εργασία, ενώ έχουν ήδη δαπανήσει σημαντικά ποσά για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των γραφείων τους. Ακόμα σημαντικότερο όμως είναι ότι ενώ τείνει να ομαλοποιηθεί η λειτουργία των υποθηκοφυλακείων αυτών, και να παρέχονται πλέον ασφαλείς υπηρεσίες στο κοινό, τους συμβολαιογράφους, τους δικηγόρους και τους μηχανικούς, μετά από πολυετή δυσλειτουργία, η προσπάθεια αυτή θα ανακοπεί βίαια με την κατάργησή τους.

Με την μεταφορά όλων των αρχείων στην πόλη των Χανίων θα δημιουργηθεί ένα πρόσθετο πρόβλημα στις συναλλαγές και θα προκληθεί  αναστάτωση στους πολίτες-ιδιοκτήτες και τους επαγγελματίες. Επιπλέον αυξάνεται χωρίς καμία δικαιολογία το κόστος λήψης πιστοποιητικών και αντιγράφων ,ενέργεια που σε περίοδο πρόδηλης οικονομικής δυσπραγίας επιβαρύνει υπέρμετρα τον  πολίτη

Θέλοντας να συμβάλλουμε εποικοδομητικά στο διάλογο για την αναμόρφωση του νομοσχεδίου, σας προτείνουμε:  

  • Ο ρόλος της κεντρικής υπηρεσίας πρέπει να επικεντρωθεί στην προστασία της δημόσιας περιουσίας – κοινόχρηστης και ιδιωτικής - με την καταχώρηση και την ορθή απεικόνιση των ορίων των ειδικών εκτάσεων και των γεωτεμαχίων, ήτοι απαλλοτριώσεις, αποτυπώσεις ποταμών, ρεμάτων, αιγιαλών κ.λπ. και να μην ασχολείται με την διευθέτηση ιδιωτικών διαφορών οι οποίες δύνανται να επιλύονται κατά τόπο από τα υφιστάμενα Υποθηκοφυλακεία εξελισσόμενα σε Κτηματολογικά Γραφεία.
  • Η λειτουργία ενός Κτηματολογικού Γραφείου για όλο το νησί με έδρα το Ηράκλειο σε μια τόσο κομβική υπηρεσία καθημερινής συναλλαγής με το κοινό, θα μεγεθύνει τις καθυστερήσεις και ταλαιπωρίες και σε καμία περίπτωση δεν τείνει στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Θεωρούμε ότι αυτή θα επιτευχθεί, σεβόμενη την αρχή της ισόρροπης ανάπτυξης του νησιού, με την διατήρηση των αρμοδιοτήτων επεξεργασίας και ελέγχου των πράξεων και διόρθωσης των σφαλμάτων στα κατά τόπους ανά νομό αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία. Πόσο δε μάλλον που  σε καθαρά τοπικό επίπεδο φαίνεται  ότι τα Κτηματολογικά Γραφεία του νομού μας  βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας και δεν διαφαίνεται κάποιος ιδιαίτερος λόγος να διαταραχθεί προς το χείρον.
  • Η προβλεφθείσα από το νόμο μεταβατική περίοδος διάρκειας 24 μηνών είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν επαρκεί για μία ορθή και τεκμηριωμένη κτηματογράφηση χωρίς τα σφάλματα του παρελθόντος αφού όπως γνωρίζεται δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση στο μεγαλύτερο μέρος της νήσου Κρήτης, έχουν εξαιρεθεί οι ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νησιού. 
  • Τα υφιστάμενα Υποθηκοφυλακεία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατά την περίοδο της κτηματογράφησης, οι χώροι που στεγάζονται, αλλά και το προσωπικό τους, ώστε να αποτελέσουν τα κατά τόπους γραφεία παραλαβής των δηλώσεων ιδιοκτησίας προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας.  
  • Εάν θέλουμε να έχουμε μία βάση δεδομένων που να υπηρετεί τον σκοπό του Εθνικού Κτηματολογίου, δηλαδή την κτηματοκεντρική καταχώριση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, θα πρέπει προηγουμένως όλα τα σφάλματα χωρικά και ιδιοκτησιακά σε μεγάλο βαθμό να έχουν επιλυθεί. Για το λόγο αυτό απαραίτητη κρίνεται η επιμήκυνση της προβλεπόμενης από το νομοσχέδιο μεταβατικής περιόδου ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης και η παράταση της προθεσμίας οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών.

Η νέα Ηλεκτρονική Εποχή δεν μπορεί να επέλθει χωρίς μία ασφαλή βάση χωρικών και δικαιϊκών δεδομένων. "