Την επαναφορά του κινήτρου συλλογής των αποδείξεων προκειμένου να λειτουργήσει ως «μοχλό πίεσης» για τους επαγγελματίες που φοροδιαφεύγουν συστηματικά μελετάει το υπουργείο Οικονομικών.

Συζητείται το ενδεχόμενο, όπως δημοσιεύει η enet.gr, επιλεκτικής επαναφοράς μιας έκπτωσης φόρου η οποία θα δίδεται μόνο αν οι πολίτες συλλέγουν αποδείξεις από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι θεωρούνται και οι πιο ύποπτοι για φοροδιαφυγή. Με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, το κίνητρο για τη συλλογή αποδείξεων καταργήθηκε.

Για το 2011, οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν αποδείξεις που να αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματός τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να πληρώσουν περισσότερο φόρο. Στο υπουργείο Οικονομικών, συνειδητοποιούν τώρα ότι έχουν περάσει από το ένα άκρο στο άλλο. Από το να δαπανώνται περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε φορολογικές εκπτώσεις, φτάσαμε στο να μην δίνεται καμία έκπτωση, με ορατό τον κίνδυνο να φουντώσει και πάλι η φοροδιαφυγή.

Ειδικά στο χώρο της εστίασης, όπου θα εφαρμοστεί ο συντελεστής του 23% από την 1η Σεπτεμβρίου, το κίνητρο για την φοροδιαφυγή θα είναι εξαιρετικά ισχυρό.

Σε αυτό το πλαίσιο, μελετάται η επαναφορά ενός μοντέλου αντίστοιχου με αυτό που ίσχυε μέχρι και το 2008. Για τη συλλογή αποδείξεων από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους (π.χ. εστιατόρια, κομμωτήρια, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, δικηγόρους κ.λπ.) μελετάται να επανέλθει μια έκπτωση φόρου η οποία θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας που αναγράφεται στην απόδειξη.