Έργα οδοποιίας & δομών περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης  προϋπολογισμού 500.000 Ευρώ ενέκρινε χτες η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

Συνεδρίασε χτες στο Ηράκλειο, υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίνοντας τις δημοπρατήσεις έργων , συνολικού προϋπολογισμού 500.000  Ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή πεζοδρομίων εντός του Οικισμού Κισσού, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, προϋπολογισμού 42.000 Ευρώ. 

Η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε επίσης στην έγκριση της δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας με κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια των Δήμων Ρεθύμνου και Αγίου Βασιλείου». Το συγκεκριμένο έργο του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 60.000 Ευρώ προβλέπει εργασίες διαγράμμισης των οριογραμμών σε επαρχιακούς δρόμους των Δήμων Ρεθύμνου και Αγίου Βασιλείου, καθώς και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών, πληροφοριακών και επικίνδυνων θέσεων.

Επιπρόσθετα,  εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες και καθαρισμός τάφρων και πρανών και τεχνικών οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης», προϋπολογισμού 150.000 Ευρώ , βάσει του οποίου θα γίνουν παρεμβάσεις στο επαρχιακό δίκτυο των Δήμων Αμαρίου, Μυλοποτάμου, Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου και Ανωγείων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή λιθορριπών και καθαρισμό τάφρων.

Αναφορικά στην αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στο επαρχιακό δίκτυο στα όρια των Δήμων Ρεθύμνου και Αγίου Βασιλείου, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση μιας  ακόμη εργολαβίας, προϋπολογισμού 248.000 Ευρώ, που αφορά εργασίες κατασκευής λιθορριπών, τάφρων, τεχνικών, οδοστρωσία, ασφαλτικά και τοποθέτηση στηθαίων σε μεγάλα οδικά τμήματα.