Για την έγκριση του προϋπολογισμού

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 27/12/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 266 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3463/2006, με  τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας  διάταξης:

Θέμα 1ο:  Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2018.

Θέμα 2ο: Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2018.