Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου στη συνεδρίαση του στις 18/12/2017, μετά από πρόταση του Προέδρου των Σχολικών Επιτροπών και Αντιδημάρχου κου Ψαρουδάκη Μανώλη, αποφάσισε να συμπαρασταθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα του Αμαρίου και να διαμαρτυρηθεί έντονα προς κάθε υπεύθυνο για την πρόσφατη προτεινόμενη μοριοδότηση των σχολείων μας.

Η πρόταση που τοποθετεί το Γυμνάσιο – Λύκειο Φουρφουρά στα 7 πλέον μόρια αντί για 8 που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε συνάρτηση με την αύξηση των μορίων σε άλλες περιοχές με καλύτερα χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις αν δεν αποτελεί λάθος εκτίμηση, αποτελεί σκάνδαλο. (π.χ. σε γειτονικές κωμοπόλεις έχουμε αύξηση των μορίων από 7 σε 8 και από 7 στα 9 μόρια).

Η παραπάνω πρόταση αν δεν διορθωθεί, θεωρούμε ότι υποβαθμίζει τις σχολικές μονάδες του Αμαρίου και δεν είμαστε διατεθειμένοι να το αποδεχτούμε. 

Η παράδοση στη γνώση των Αμαριωτών πρέπει και επιβάλλει σε όλους μας να κάνουμε ότι περισσότερο μπορούμε για την καλύτερη και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων μας. Η ίδια στάση θα θέλαμε να τηρηθεί και από τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς και δεν κατανοούμε γιατί δεν υιοθετήθηκε η πρόταση του ΠΥΣΔΕ για τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας η οποία σε κάθε περίπτωση ήταν δικαιότερη.