Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου

Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 28  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Tα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Eισηγητές:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων λόγω λήξης του οικ. έτους 2017.

Eισηγητές:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο: « Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017»(χωρίς τεκμηριωμένο αίτημα).

Eισηγητές:Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο:΄ ΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για πάγια προκαταβολή προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και ΔΚ Ιεράπετρας.

Eισηγητές:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 Θέμα 5ο :΄Εγκριση  απόδοσης λογ/σμού  για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στη θέση ΚάτωΒίγλι Μακρύ Γιαλού δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο Μινωική ΄Επαυλη

Eισηγητές:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 6ο : Θέμα 7ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου

Εισηγητές:Μαρία Πετράκη-Μάνος Λουτσέτης

Θέμα 7ο:.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Εισηγητές :Μαρία Πετράκη-Μάνος Λουτσέτης

Θέμα 8ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων στην οδό Ν. Φωκά»(κατακύρωση σύμβασης).

Εισηγητής:Μανος Λουτσέτης