Σε ειδική συνεδρίαση θα συζητηθεί και ψηφιστεί ο προϋπολογισμός για το 2018

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση στις 28/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Στη συνέχεια την ίδια μέρα αμέσως μετά το δημοτικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί ειδική τακτική συνεδρίαση στις 15:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: