Πραγματοποιήθηκε, χθες 28 Δεκεμβρίου 2017, η πρώτη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 13-15 Δεκεμβρίου 2017. 

Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ των άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα:

1.- Εξέλεξε τα λοιπά, εκτός του Προέδρου, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος ανακηρύχθηκε από την Εκλογική Επιτροπή, ως επικεφαλής του μοναδικού, ενιαίου, συνδυασμού που μετείχε στις εκλογές.

Κατόπιν αυτού, η σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής, έχει ως εξής:

• Πρόεδρος: Γεώργιος Γιακουμάκης
• Α’ Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Ψαρουδάκης
• Β’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Προβιάς
• Γενικός Γραμματέας: Ευάγγελος Μανιουδάκης
• Οικονομικός Επόπτης: Γεώργιος Πολιουδάκης
• Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Κων/νος Σπυριδάκης
• Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Θωμάς Παπαδογιάννης

2.- Εξέλεξε τους Προέδρους και τους Αναπληρωτές Προέδρους των Τμημάτων του Επιμελητηρίου, ως εξής:

• Εμπορικό τμήμα: Γεώργιος Γαβαλάς, Πρόεδρος και Ηρακλής Ξυδάκης, αναπληρωτής Πρόεδρος
• Μεταποιητικό Τμήμα: Μιχαήλ Ανδρουλάκης, Πρόεδρος και Νικόλαος Ρεϊζάκης, αναπληρωτής Πρόεδρος
• Τουριστικό Τμήμα: Μιχαήλ Δανδουλάκης, Πρόεδρος και Ανδρέας Κλαψινός, αναπληρωτής Πρόεδρος
• Υπηρεσιών Τμήμα: Παρασκευή Αραπλή, Πρόεδρος και Αναστασία Μανώλα, αναπληρωτής Πρόεδρος

3.- Εξέλεξε τους εκπροσώπους του στα συλλογικά όργανα μείζονος σημασίας, στα οποία εκπροσωπείται, ως εξής: 

• Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Διοικητικό Συμβούλιο): α) Στυλιανός Βρυλλάκης, β) Μιχαήλ Μανιουδάκης, γ) Νικόλαος Ρεϊζάκης και δ) Μιχαήλ Βασιλακάκης.
• Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Γενική Συνέλευση): α) Γεώργιος Γιακουμάκης, ως τακτικός, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Μανιουδάκη και β) Εμμανουήλ Ψαρουδάκης, ως τακτικός, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Πολιουδάκη.
• ΒΙΟ. ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Διοικητικό Συμβούλιο): α) Ιωάννης Παπαδάκης, β) Εμμανουήλ Χλιαουτάκης και γ) Εμμανουήλ Αυγενάκης
• Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Γενική Συνέλευση): α) Γεώργιος Γιακουμάκης, ως τακτικός, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ρεϊζάκη, β) Εμμανουήλ Χλιαουτάκης, ως τακτικός, με αναπληρωτή τον Στυλιανό Βρυλλάκη. 
• Δίκτυο Νησιώτικων Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενική Συνέλευση):  α) Γεώργιος Γιακουμάκης, ως τακτικός, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ρεϊζάκη, β) Στυλιανός Βρυλλάκης, ως τακτικός, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Χλιαουτάκη. 
• Αναπτυξιακή Κρήτης (Γενική Συνέλευση): α) Γεώργιος Γιακουμάκης, ως τακτικός, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Ψαρουδάκη, β) Θωμάς Παπαδογιάννης, ως τακτικός, με αναπληρωτή τον Κων/νο Σπυριδάκη.
• Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (Γενική Συνέλευση): α) Γεώργιος Γιακουμάκης, ως τακτικός, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Συνολάκη, β) Δημήτριος Προβιάς, με αναπληρωτή τον Κων/νο Σπυριδάκη.