Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και ώρα 16.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ.

Το Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ. και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) με εισηγήσεις στελεχών τουν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και ώρα 16.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ., Πρεβελάκη & Γρεβενών, Ηράκλειο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ