Το έργο έχει προϋπολογισμό 430 χιλ. ευρώ

Υπογράφηκε σήμερα, ανάμεσα στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων , ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον Δήμαρχο Εμμανουήλ  Κοκοσάλη και της αναδόχου εταιρείας  ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ ΑΕ  , η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»

Το έργο  περιλαμβάνει φορτοεκφορτώσεις, καθαιρέσεις, σκυροδέματα-οπλισμούς, επιστρώσεις – επενδύσεις, μονώσεις – χρωματισμούς, κουφώματα, εξοπλισμούς, Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και  είναι προϋπολογισμού 430 .000  ευρώ.