Παράταση για την ρύθμιση των οφειλών μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου

Παράταση ρύθμισης οφειλών δόθηκε προς το Δήμο Αποκορώνου.Η νέα καταλυτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με τον νόμο 4508/2017 άρθρο 41.

Επίσης, η υπηρεσία ύδρευσης του δήμου Αποκορώνου άμεσα θα ξεκινήσει την διαδικασία αφαίρεσης παροχόμετρων νερού στους οφειλέτες ύδρευσης, ξεκινώντας από τους μεγαλοοφειλέτες