Ανακοίνωση του δήμου Ιεράπετρας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Ιεράπετρας, παρακαλούνται οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , που εκδόθηκε πριν την εφαρμογή της ΚΥΑ 16228/17-06-2017(ΦΕΚ 1723/Β/18-07-2017) και  τον σχετικό Ν.4442/2016 , εφόσον κάνουν χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων  να προβούν άμεσα στην διαδικασία της γνωστοποίησης  μέσα από την ιστοσελίδα https://notifybusinness.gov.gr , με τους κωδικούς του taxisnet ο καθένας, και την εν συνεχεία μεταβολή γνωστοποίησης .

 Επίσης εφόσον το επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν και αίτηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων στον Δήμο εφόσον κάνουν χρήση μουσικής μετά την καθορισμένη ώρα (δηλ. έως 22:00 την χειμερινή περίοδο και ως 23:00 την καλοκαιρινή περίοδο) της αριθ.3/96 αστυνομικής διάταξης

Προσοχή: Εάν γίνεται χρήση μουσικής ή μουσικής οργάνων , χωρίς γνωστοποίηση , η ενέργεια αυτή αποτελεί παράβαση και επιβάλλεται πρόστιμο από τον Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 14 της ανωτέρω ΚΥΑ. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο σημείο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ 180/1979 σχετικά με τη χρήση μουσικής συνεχίζουν να ισχύουν. Ως παράβαση λογίζεται και  η παραβίαση της παράτασης ωραρίου μουσικής.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του Δήμου   2842340314 Καλλιόπη Μαλλιωτάκη (Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.