Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ.

Το Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ.  και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, διοργανωνουν ενημερωτική εκδήλωση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) με εισηγήσεις στελεχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ., Πρεβελάκη & Γρεβενών, Ηράκλειο