Στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δήμο Ηρακλειου μεταξύ εκπροσώπων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, τον Πρόεδρο κ Αντωνακάκη τον κ Νιταδώρο, και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ Αναστασάκη .

Θέμα της συναντήσεως πέραν των άλλων θεμάτων της ΒΙΠΕ( δίκτυο ύδρευσης-προχωράει σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ) αποτέλεσε η αλλαγή του Ηλελτροφωτισμου της ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

Ο κ Αναστασάκης αφού άκουσε την πρόταση του ΣΕΒΠΗ δεσμεύτηκε στην αντικατάσταση του φωτισμού της ΒΙΠΕ μέσω των διαχειριστικών εργαλείων που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλειου.

Άμεσα η τεχνική υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε μελέτη και στις απαραίτητες ενέργειες.

Κλείνοντας η συνάντηση και οι δυο πλευρές επιβεβαίωσαν την καλή συνεργασία.