Παράταση της υποβολής δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2017, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με του υπ’ αριθμό 55/4647/09/01/2018 έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2017, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, παρατείνεται  μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2018.

Η μη υποβολή δήλωσης έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό από τα προγράμματα του ΥΠΑΑΤ για τα αμπέλια την τρέχουσα και την επόμενη αμπελουργική περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της ΔΑΟΚ Χανίων, 28213- 46552, 28213-4653 και 28213-46516.