Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ ΤΑΚ

Το Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ. και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) με εισηγήσεις στελεχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και ώρα 17:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ., Πρεβελάκη & Γρεβενών, Ηράκλειο.

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.