Η ΔΕΥΑΒΑ ενημερώνει ότι βάσει του άρθρου 41 του Ν.4508/22-12-17 έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας υπαγωγής σε ρύθμιση του Ν. 4483/2017, λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Πλατανιά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018. 

Με την πρόσφατη ψήφιση του Ν.4483/31-07-2017, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τις βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι 30/09/2017, κατόπιν υποβολής αιτήσεώς τους, έως και 100 άτοκες δόσεις, με πλήρη απαλλαγή ή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Συγκεκριμένα:

Αριθμός Μηνιαίων Δόσεων Διαγραφή Προσαύξησης

Πληρωμή εφάπαξ 100%
2-24 80%
25-48 70%
49-72 60%
73-100 50%

Η πρώτη δόση καταβάλεται με την υποβολή της αίτησης και κάθε δόση θα είναι μεγαλύτερη των 20€.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι οι όλες οι μεταγενέστερες οφειλές πρέπει να εξοφλούνται πριν τη λήξη τους. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018.  

Μετά το πέρας της προθεσμίας θα ακολουθήσουν διακοπές υδροδότησης σε υδρόμετρα με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 200€.

Τηλ. Επικοινωνίας 28210 84014 – 84008.