Τα στατιστικά των Ληξιαρχείων του Δήμου Χανίων την τελευταία τετραετία «δείχνουν» συνεχή αύξηση του πληθυσμού

Μείωση γεννήσεων, αύξηση θανάτων, σταθερότητα γάμων, αύξηση συμφώνων συμβίωσης και μείωση διαζυγίων, φανερώνουν τα στατιστικά στοιχεία των ληξιαρχείων του Δήμου Χανίων συγκρίνοντας το 2017 με το προηγούμενο έτος.

Όμως το "ισοζύγιο" γεννήσεων - θανάτων είναι σε θετικό επίπεδο με περίπου 1.000 Χανιωτόπουλα να προτίθενται στον πληθυσμό κάθε έτος.

Να σημειωθεί πως οι διαπιστώσεις αυτές ισχύουν σε γενικές γραμμές και σε επίπεδο σύγκρισης της τελευταίας ττετραετίας (έως 27/12/2017)

Έτσι οι γεννήσεις ήταν 1711 (2014) – 1778 (2015) – 1830 (2016) – 1722 (2017)

Οι θάνατοι: 700 (2014) – 752 (2015) – 703 (2016) – 766 (2017)

Οι γάμοι: 603 (2014) – 586 (2015) – 583 (2016) – 583 (2017)

Τα σύμφωνα συμβίωσης: 10 (2014) – 31 (2015) – 33 (2016) – 79 (2017)

Τα διαζύγια: 231 (2014) – 210 (2015) – 176 (2016) – 142 (2017)