O συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων, για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στα 28.287.819 ευρώ εκ των οποίων τα 26.422.076 € αφορούν  στην  δράση 4.1.1 και  τα 1.865.743 € στην δράση 4.1.3.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια της δημοσιοποίησης  πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 17-1-2018, συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΑΟΚ με γεωπόνους μελετητές-συντάκτες Σχεδίων Βελτίωσης  στα γραφεία  της ΔΑΟΚ Χανίων στην Αγυιά. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα κύρια σημεία του προγράμματος καθώς και κατατέθηκαν ερωτήματα που αφορούν στις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος. 

Δράσεις  4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020.

Δόθηκε στην δημοσιότητα η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς  ένταξη στις δράσεις 4.1.1 « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος»,  του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020.

Στόχος των δράσεων είναι, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων  μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων, η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή καθώς και ο περιορισμός των εκπομπών αεριών θερμοκηπίων. 

Δικαιούχοι,  των δράσεων της παρούσας μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συλλογικά σχήματα (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ).

Επιλέξιμες επένδυσης: στη δράση 4.1.1 είναι: α) η ίδρυση, μετεγκατάσταση ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, β) η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, γ) η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, δ) η αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση και περίφραξη πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με χρήση σπόρων, ε) η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, ζ) η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και γενικές δαπάνες. 

Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες  είναι: α) οι επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκα συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, β) οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος όπως,  κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές ,  αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης και άλλες γενικές δαπάνες.      

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξής 

α) για τα φυσικά  και νομικά  πρόσωπα  στη δράση 4.1.1 δύναται να ανέλθει  έως τις 300.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις τις 500.000 ευρώ. Ενώ για στη δράση 4.1.3 στις 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

β) για τα συλλογικά σχήματα ο αιτούμενος  προϋπολογισμός  για τη δράση 4.1.1  δύναται να ανέλθει  έως τις 500.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις  μέχρι και το 1.000.000 ευρώ και για την δράση 4.1.3. μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ. 

O συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων, για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στα 28.287.819 ευρώ εκ των οποίων τα 26.422.076 € αφορούν  στην  δράση 4.1.1 και  τα 1.865.743 € στην δράση 4.1.3.

Τα ποσοστά στήριξης του επενδυτικού σχεδίου για την Περιφέρεια Κρήτης είναι τα εξής:

Δικαιούχοι που κατά τη στιγμή της αίτησης :
α) δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ή 
β) έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία 5ετία

60%

Δικαιούχοι   σε  ορεινές περιοχές
Συλλογικές  επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών
Δικαιούχοι  σε  περιοχές που  αντιμετωπίζουν
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα και 
δικαιούχοι  σε Κανονικές Περιοχές

50%

Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018. 

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια ο φυσικός φάκελος κατατίθεται στην οικεία ΔΑΟΚ.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3. παρέχονται στα τηλέφωνα: 
1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας: τηλ. 2810309301 &2810309224-2810309340
2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  Χανίων:
Τηλ. : 2821346530 &  2821346532
και στις ιστοσελίδες:
1. Της Περιφέρειας Κρήτης  http://www.crete.gov.gr/ (ΠΑΑ 2014-2020)
2. Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)  http://www.agrotikianaptixi.gr  &  http://www.minagric.gr