Ενημέρωση για την επικείμενη προκήρυξη ενίσχυσης επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 

Aπό τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνεται ότι: 

«Όπως αποφάσισε η Επιτροπή Διαχείρισης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών, σύντομα θα ακολουθήσει η αναλυτική προκήρυξη για το Πρόγραμμα CLLD/LEADER (Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων). 

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση επενδύσεων σε Ιδιωτικά και Δημόσια έργα σύμφωνα με την βασική στρατηγική του προγράμματος «της διαφοροποίησης και της ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας». 

Είχε προηγηθεί η διαβούλευση και η συλλογή προτάσεων και ιδεών και πλέον έχει εγκριθεί η αναμορφωμένη πρόταση στην οποία περιλαμβάνονται επενδύσεις ενίσχυσης στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, οικοτεχνίας, μεταποίησης και τουρισμού, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.  Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αποκλεισμού θα εξειδικευτούν κατά περίπτωση στην προκήρυξη όπως αυτή θα εγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη για τα ιδιωτικά έργα ανέρχεται στο ποσό των 2.806.000€ και η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 45% έως 65%. Ενώ η συνολική Δημόσια Δαπάνη για τις δημόσιες επενδύσεις ανέρχεται στο ποσό των 1.444.000€ και ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 80% έως 100%. Θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αναγκαίες πληροφορίες. Μετά την ανακοίνωση της κάθε προκήρυξης θα υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να προετοιμάσουν τον φάκελο υποψηφιότητας».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις επικείμενες προκηρύξεις παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να επισκέπτονται τακτικά τον ιστότοπο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΑΕ (www.oakae.gr) και ειδικότερα τον σύνδεσμο που περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:  http://oakae.gr/anaptyksiaka-erga/leader-clld/ 

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook