Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 5.30μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιουλιανός Τσιράκης, στο Σκινέ Δήμου Πλατανιά. 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Χανίων καλεί τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος», του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 σε ενημερωτική εκδήλωση. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 5.30μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιουλιανός Τσιράκης, στο Σκινέ Δήμου Πλατανιά. 

Θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης (θεσμικό πλαίσιο και λεπτομέρειες εφαρμογής) από υπεύθυνους γεωπόνους της ΔΑΟΚ Χανίων.