Συνάντηση στην Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιανουαρίου παρουσία του Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης με φορείς, εκπροσώπους τοπικής κοινωνίας και εκπαιδευτικών συλλόγων.

Στην ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης αναφέρεται:

Το αίτημα μιας νέας μοριοδότησης των σχολικών μονάδων με νέα κριτήρια δίκαια και αντικειμενικά αποτέλεσε πάνω από μια δεκαετία τώρα ένα πάγιο θεσμικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Εδώ και ένα χρόνο σχεδόν άρχισε ένας διάλογος του ΥΠΠΕΘ που οδήγησε στην διαμόρφωση της πρότασης την οποία απέστειλε το ΥΠΠΕΘ στα ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ και στις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) προκειμένου να εκφράσουν τη γνώμη τους.

Με αφορμή την συζήτηση που προκλήθηκε κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι η πρόταση αναμοριοδότησης διαμορφώθηκε  με γνώμονα την πανελλαδικά ισοτιμία κριτηρίων και με στόχο τον εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάταξής τους σε κατηγορίες λαμβάνοντας υπόψη της το πληθυσμό της έδρας των σχολείων, την απόσταση των σχολείων από την έδρα του νομού, τις συνθήκες διαβίωσης των εκπαιδευτικών, την οργανικότητα, το υψόμετρο και τις συγκοινωνιακές συνθήκες.

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι όλα τα παραπάνω βρίσκονται ακόμα στο στάδιο πρότασης από την πολιτική ηγεσία και ως πρόταση έχει αποσταλεί ώστε να γίνει η ανατροφοδότηση από τις τοποθετήσεις  των ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, πάνω σε στοιχεία που ενδεχομένως επιδέχονται βελτίωσης. Οι  τοπικοί φορείς ή/και οι Σύλλογοι των εκπαιδευτικών που έχουν διορθωτική πρόταση έχουν τη δυνατότητα να τη καταθέσουν στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης για να μεταφερθεί στο ΥΠΠΕΘ.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί στην Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου συνάντηση του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπ/σης Κρήτης Γιώργου Τερζάκη με φορείς, εκπροσώπους τοπικής κοινωνίας και εκπροσώπους   τοπικών εκπαιδευτικών συλλόγων.