Σε ανεφάρμοστη προστασία των φυσικών περιοχών και πιθανότατα σε έξαρση της αυθαιρεσίας, εκτιμά η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ) ότι θα καταλήξει η ρύθμιση για τα 10 στρέμματα, όσον αφορά τη δόμηση εντός των περιοχών «Natura 2000», που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Άλλες Διατάξεις».

Βασική θέση της ΟΚΕ για το νομοσχέδιο, το οποίο της απέστειλε για γνωμοδότηση η υπουργός ΠΕΚΑ, Τ.Μπιρμπίλη, είναι ότι η περιβαλλοντική προστασία μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης πολιτικής προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων.

Οι κύριες επισημάνσεις, όπως προέκυψαν από τη γενική αξιολόγηση του νομοσχεδίου, επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

-τα όρια των περιοχών «Natura 2000», όσο και οι ειδικές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις για κάθε περιοχή, πρέπει να καθοριστούν με επιστημονική τεκμηρίωση, μετά την εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για κάθε προστατευτέα περιοχή.

-Οι παραγωγικές δραστηριότητες πρέπει να είναι επιτρεπτές υπό συγκεκριμένες σαφώς καθοριζόμενες προϋποθέσεις ανάλογα με την οικολογική ευαισθησία κάθε περιοχής και επομένως όχι «a priori» απαγορευτικές.

Μία τέτοια προσέγγιση συμβαδίζει απόλυτα και με τη λογική της πράσινης ανάπτυξης, όπου η φύση συνυπάρχει και υποστηρίζει την ανθρώπινη δραστηριότητα και ευημερία.

Η ενσωμάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας και στις άλλες πολιτικές θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα καθώς είναι βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η αποτελεσματική προστασία των περιοχών του δικτύου «Φύση 2000», αλλά και άλλων περιοχών και ζωνών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει ένα σύνθετο οπλοστάσιο μηχανισμών, που περιλαμβάνουν Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) και Διαχειριστικά Σχέδια.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook